StartSödra LapplandJämtlandPersonalKontaktCSR

Vad är CSR?

CSR betyder Corporate Social Responsibility. Under år 2010 kommer begreppet att ISO-standardiseras med förteckning, ISO 2600.

Corporate Social Responibility är ett begrepp som handlar om företag och organisationers samhällsansvar – utöver det som krävs av lagar och regler. Det innebär att företag frivilligt integrerar miljöhänsyn och socialt samhällsansvar i sin verksamhet.

Det ”extra" samhällsansvaret utgår oftast från ett antal grundläggande värderingar som organisationer förväntas ta i beaktande och som ska återspeglas i hur de agerar. CSR handlar i grunden om att visa respekt för mänskliga rättigheter, att värna om miljön, att medarbetare, kunder, leverantörer och platser som påverkas av de aktiviteter man bedriver behandlas väl. I stort om att agera som en god samhällsmedborgare.

Gemensamma karaktärsdrag i CSR arbete är:
» CSR som frivillig verksamhet som går längre än lagstadgade krav
» Strävan att integrera sociala, miljömässiga och ekonomiska policies i den dagliga verksamheten
» Ambitionen att se CSR som en integrerad del i organisationens managementstrategi